< Terug naar vorige pagina

Project

Samenwerking tussen organisaties binnen R&D projecten: Hoe dient de samenwerking georganiseerd te worden om hun innovatieve performantie te versterken? (R-4958)

Afgelopen jaren hebben bedrijven in toenemende mate met hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deelgenomen aan samenwerkingsverbanden. Terwijl sommige bedrijven extreem succesvol zijn geweest in hun samenwerkingsactiviteiten, hebben toch een aanzienlijk aantal andere bedrijven opmerkelijke moeilijkheden gerapporteerd of zelfs opvallende mislukkingen ervaren. Tegelijkertijd, hebben geleerden ook gedebatteerd of dat inter-organisatorische samenwerkingen bedrijfsprestaties verbeteren of belemmeren. Bij de meeste bedrijven zijn innovaties georganiseerd in R&D projecten en geleid door R&D teams. Terwijl bestaande studies over R&D samenwerkingen vrijwel exclusief gebouwd zijn geweest op waarnemingen op bedrijfsniveau, werd de dynamiek op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden, zoals R&D projecten, en R&D teamleden die cruciaal zijn in het begrijpen van succesvolle R&D samenwerkingsverbanden, nog vrijwel niet nagegaan. In dit onderzoeksproject willen we een grote bijdrage leveren aan dit gebied door de fundamenten op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden te bepalen met een focus op de rol van R&D project kenmerken, technologie kenmerken, en kenmerken van R&D teams en teamleden. Meer precies, willen we de volgende vier onderzoeksdoelstellingen bereiken: - Ten eerste, willen we de omstandigheden identificeren waaronder projecten het meeste voordeel halen uit het aangaan van R&D samenwerkingsverbanden, en willen we een set van project kernmeren voorzien (bv. Middelen, complexiteit, strategisch doel, en ontwikkelingsfase) die positief bijdragen aan succesvolle samenwerkingsverbanden. - Ten tweede, beogen we de optimale timing in samenwerkingsactiviteiten identificeren. - Ten derde, willen we een grondige kennis verwerven over de samenstelling van samenwerkingsportfolio's in R&D projecten. Ten slotte willen we adresseren hoe men collaboratieve R&D projecten voor succesvolle R&D samenwerkingsverbanden kan beheren en van personeel kan voorzien.
Datum:1 jan 2014 →  31 dec 2017
Trefwoorden:STRATEGISCH INNOVEREN
Disciplines:Bedrijfsadministratie en boekhouding, Management, Marketing