< Terug naar vorige pagina

Project

SAFE-studie: een gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie

We zullen een prospectieve gerandomiseerde gecontroleerde non-inferioriteitsstudie uitvoeren, met een geschatte totale studieduur van 4 jaar. De korte toediening van antibiotica wordt vergeleken met de verlengde duur van breedspectrumantibiotica. We streven naar een studieomvang van 206 patiënten in elke arm met een totaal van 412 patiënten. Dit is een grote multicenter studie met reeds bevestigde deelname van alle grote Vlaamse universitaire centra. Als de korte driedaagse aanpak even veilig zou blijken te zijn, zou dit aanzienlijke voordelen voor de patiënt kunnen opleveren met minder bijwerkingen, minder antibioticaresistentie en minder microbiota-veranderingen met het bijbehorende risico op graft-versus-host-ziekte en een slechter resultaat na stamceltransplantatie. Daarnaast zou een kortere behandeling met breedspectrumantibiotica leiden tot een kortere ziekenhuisopname met een positieve impact op de kwaliteit van leven van de patiënt en zou het resulteren in een substantiële verlaging van de bijbehorende zorgkosten.

 

 

 

 

Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:antibiotic therapy, stem cell transplantation
Disciplines:Kankertherapie