< Terug naar vorige pagina

Project

Röntgenverstrooiing om nanostructuren van vaste stoffen en voedsel te bestuderen

Alles wat om ons heen is gemaakt van bouwstenen. Hun configuratie en de wijze waarop zij met elkaar verbinden bepalen de kenmerken van een systeem (materiaal of voedsel). Zo bepaalt het hun kleur, hardheid, smeltpunt, prestatie en stabiliteit. De lengte schaal van deze bouwstenen is in de nanoschaal en kan worden bestudeerd door middel van X-ray scattering. Scattering technieken zijn niet-invasieve; daarom kunnen de systemen worden bestudeerd zonder vernietiging. Dit kenmerk is een toegevoegde waarde, omdat het de evolutie van de systemen mogelijk maakt (kristallisatie, katalyse, gelatie, aggregatie, enz.). X-ray scattering kan in twee manieren worden gebruikt: hoge hoek (WAXS) voor structuren van 0,1 tot 10 nm en kleine hoek (SAXS) voor structuren van 1 tot 10 nm. X-ray scattering is een hulpmiddel om de nanostructuur van een breed scala toepassingen te bestuderen, zoals polymeren en vezels, dunne films, beton, slagroom, enz. Dit karakteristiek biedt de mogelijkheid om samen te werken met onderzoeksgroepen met diverse toepassingen. Dit voorstel omvat de opwaardering van een bestaande WAXSapparatuur en de aanschaf van een SAXS-apparatuur met een option voor oppervlakken analyse (GISAXS). Zeven promotors uit vijf onderzoeksgroepen die behoren tot drie verschillende faculteiten, steunen dit voorstel. Werken in een consortium met partners met expertise in structuuranalyse garandeert het gebruik van de apparatuur in zijn volle capaciteit en bevordert de uitwisseling van kennis.

Datum:1 mei 2018  →  Heden
Trefwoorden:voedsel, nanostructuur
Disciplines:Voeding en dieetkunde, Productie van landbouwdieren, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Andere chemie