< Terug naar vorige pagina

Project

Rol van mitochondrien bij regulatie van neurotransmissie in gezonde en zieke neuronen.

Menselijke neurologische ziekten worden veroorzaakt -althans ten dele- door synaptische transmissie defecten. We gaan er dan ook vanuit in dit project dat door menselijke neurologische ziekte genen te bestuderen we nieuwe componenten zullen identificeren die synaptische transmissie controlleren. We gaan daarom een genoomwijde screen van menselijke neurologische ziektegenen ondernemen om nieuwe componenten betrokken bij synaptische transmissie te identificeren en te bestuderen. In preliminaire tests hebben we reeds pink1 geïdentificeerd. Pink1 is een proteine betrokken bij de ziekte van Parkinson, en in het tweede deel van dit project gaan we ook de rol van Pink1 in de pathogenese van de ziekte van Parkinson verder bestuderen. Onze analysen zullen niet alleen nieuw inzicht verschaffen in de ontstaansmechanismen van verschillende neuronale ziekten maar we zullen ook nieuwe componenten betrokken bij synaptische transmissie kunnen identificeren.
Datum:1 jan 2009  →  31 dec 2012
Trefwoorden:Neurotransmission, mitochondria, human n
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering