< Terug naar vorige pagina

Project

Rol van het endoplasmatisch reticulum en van de mitochondriën bij het Ca2+ metabolisme van motorneuronen.

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve aandoening die gekarakteriseerd wordt door het selectief afsterven van motorneuronen in de motorische cortex, in de hersenstam en in het ruggenmerg. Excitotoxiciteit is één van de mechanismen die een rol speelt bij het ontstaan en het ontwikkelen van deze selectieve motorneurondood. Excitotoxiciteit is het pathologische proces dat het gevolg is van een overstimulatie van de postsynaptische glutamaatreceptoren en dat uiteindelijk leidt tot neuronale dood. In dit onderzoeksproject onderzoeken we de intracellulaire systemen die verantwoordelijk kunnen zijn voor een verhoging of een verlaging van de calciumconcentratie in motorneuronen. We concentreren ons daarbij op de rol die gespeeld wordt door het endoplasmatisch reticulum en door de mitochondria. Er bestaan immers een aantal indicaties dat deze systemen ofwel verstoord zijn tijdens de ziekte, ofwel dat ze patiënten zouden kunnen voorbestemmen tot het krijgen van ALS. Bovendien is het onze bedoeling om verder te zoeken naar strategieën die deze verstoringen in het intracellulair calciummetabolisme kunnen vermijden en/of de negatieve effecten ervan kunnen tegengaan. Met dit onderzoek willen we een beter inzicht krijgen in het mechanisme dat aanleiding geeft tot de selectieve motorneurondood bij ALS en hopen we ook een bijdrage te leveren tot het behandelen van deze ongeneeslijke neurodegeneratieve aandoening.
Datum:1 jan 2009  →  31 dec 2012
Trefwoorden:ALS, Amyotrophic lateral sclerosis, Excitotoxicity, Neurodegeneration, Calcium, Mitochondria, Endoplasmic reticulum, Motor neuron
Disciplines:Fysiologie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering