< Terug naar vorige pagina

Project

Robuuste model predictieve online controle van bioproductie processen via multi-objectieve optimalisatiealgoritmen gebaseerd op schimmelgroei

Micro-organismen worden sinds millennia gebruikt voor de productie van voedingsmiddelen. Recent hebben micro-organismen ook hun potentieel aangetoond om gebruikt te worden voor de productie van  chemische componenten. Aangezien meeste micro-organismen niet in staat zijn deze componenten (in aanvaardbare concentraties) te produceren, worden ze vaak genetisch gemodificeerd. Het  biotechnologische proces waarop dit project focust, is de productie    van het zoete eiwit thaumatin-II met de genetisch gemodificeerde Pichia pastoris GS115.   Initieel zal dit project focussen op het modelleren van het metabolische netwerk van de gemodificeerde P. pastoris. Grote nadruk zal gelegd worden op het begrijpen van het intracellulaire  regelmechanisme van het thaumatin-netwerk gedurende het productieproces. Dit geeft aanleiding tot een beter inzicht in het productieproces en hoe het te regelen. Finaal streeft dit project ernaar om, m.b.v. het ontwikkelde netwerkmodel, het thaumatin productieproces optimaal online te regelen. Door middel van een nieuw hybride optimalisatiealgoritme, gebaseerd op de groei van zwammen, zal het mogelijk zijn optimale werkpunten snel te generen op basis van online metingen en de bijhorende modelgebaseerde voorspellingen. De verwachte resultaten van dit project zullen het gebruik van metabolische netwerken in de biotechnologische sector intensifiëren, nadrukkelijk om de regulatie van processen te verschuiven van open kring regulatie naar optimale online regulatie

Datum:21 sep 2018  →  Heden
Trefwoorden:Multi-objective optimisation, Integrated biorefinery, Interactive optimisation
Disciplines:Bio-informatica data-integratie en netwerkbiologie
Project type:PhD project