< Terug naar vorige pagina

Project

Risicobeoordelingskit: van data acquisitie tot risicovisualisatie

Het doel is om een toolbox en methodologie te creëren voor het generen van risicokaarten

In het doctoraatsonderzoek van Hanne Glas werd een flexibele methode ontwikkeld voor overstromingsrisicobeoordeling in ontwikkelingsgebieden en data-arme regio’s. Ook werden reeds de eerste stappen in de creatie van een toolbox voor risicokartering genomen. In dit project zal de bestaande methode uitgebreid worden tot een complete multi-hazard risicobeoordelingskit, wereldwijd inzetbaar, bestaande uit kostenefficiënte data acquisitie en een gebruiksvriendelijke toolbox die de productie van accurate kwetsbaarheids- en risicokaarten toelaat.

In een eerste stap zullen de eindgebruikers van de risicobeoordelingskit, bijvoorbeeld overheidsinstanties en ngo’s, bevraagd worden om de specifieke gebruikersnoden, niet alleen voor overstromingsrisicobeoordeling maar ook voor andere risicobeoordelingen, af te bakenen en zo de nodige informatie te verzamelen om een adequate multi-hazard risicobeoordeling te ontwikkelen. Deze gebruikersinput zal de ontwikkeling bepalen van een veelomvattende en gebruiksvriendelijke interface van de risicobeoordelingstool. De verzamelde informatie zal ook helpen bij de uitbreiding van de bestaande overstromingsrisicomethodologie naar andere natuurrampen zoals aardbevingen, stormen en droogte. In een volgende fase zal het onderzoek zich focussen op goedkope en flexibele methodes voor data-acquisitie die gebruikt kunnen worden wanneer er onvoldoende data beschikbaar is om een adequate beoordeling uit te voeren. Een acquisitiemethode die gebruik maakt van enquêtes, die reeds getest werd in het doctoraatsonderzoek van Hanne Glas voor een studiegebied in Haïti, zal verder aangepast worden en getest in andere regio’s. Er zal ook onderzocht worden hoe deze enquêtes efficiënt aangevuld kunnen worden met andere conventionele data-acquisitiemethodes.

De eerste testen van de ontwikkelde risicobeoordelingskit zullen uitgevoerd worden in de Caraïbische eilandstaat Haïti. Dit ontwikkelingsland is het armste land van het noordelijk halfrond en wordt gekarakteriseerd door een extreem lage weerbaarheid tot verschillende natuurrampen zoals aardbevingen, orkanen en stormen. In de voorbije jaren heeft het Centre National de l’Information Géo-Spatiale (CNIGS) alle bestaande kaarten en geografische data (op nationale en regionale schaal) verzameld op de web database haitidata.org. De beschikbare data en hun oorsprong zullen onderzocht worden om te bepalen of – en op welke manier – de data gebruikt kan worden in de risicobeoordelingskit. De nauwkeurigheid van de data zal getest worden en geverifieerd aan de hand van sample data, verzameld tijdens veldwerk. In een laatste stap zal de ontwikkelde risicobeoordelingskit verder getest worden voor andere ontwikkelingslanden, om de flexibele en generische aanpak van de tool, alsook de globale inzetbaarheid, te verzekeren.

Datum:26 apr 2021 →  Heden
Trefwoorden:risico beoordeling, thematische kaarten, visualisatie
Disciplines:Geomatische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd, Geografische informatiesystemen, Risico engineering, Surveying, Fotogrammetrie en remote sensing, Cartografie