< Terug naar vorige pagina

Project

Risicobeoordeling van autisme spectrum stoornis bij zuigelingen

Een diagnose Ass wordt meestal niet voor de leeftijd van 4 of 5 jaar gesteld, waardoor vroege interventiemogelijkheden niet kunnen worden benut. Dit leidt vaak tot slechtere uitkomsten op latere leeftijd, het ontwikkelen van bijkomende problemen, hoge maatschappelijke kosten en heeft een negatieve impact op het gezin. Dit project richt zicht op het ontwikkelen van een model voor risico-inschatting van ASS bij baby's, waarin genetische, neurometabole, neurofysiologische, cognititeve, gedrags- en omgevingsparameters worden gecombineerd, om zo toegang tot vroege interventie te verschaffen en de prognose te verbeteren. Op deze manier willen we proberen om de kwaliteit van leven van kinderen met ASS en hun ouders te verbeteren en de langetermijnkosten voor de maatschappij te verminderen.

Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:autisme spectrum stoornis, ASS, zuigelingen
Disciplines:Ontwikkelingspsychologie en veroudering