< Terug naar vorige pagina

Project

re:tangent -Tastbare interacties op afstand.

Sociale interacties tussen individuen zijn een wezenlijk en belangrijk aspect van persoonlijk welzijn en gezinssamenhang. Gezinnen zijn echter in toenemende mate geografisch van elkaar gescheiden als gevolg van bijvoorbeeld internationale huwelijken, gezondheidsproblemen of politieke omstandigheden. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de manier waarop sociale interacties op afstand door middel van technologie kunnen worden ondersteund, wordt er vooral ingezet op videocommunicatie.  Audio- en videocommunicatie op afstand heeft echter niet de fysieke, ruimtelijke en lichamelijke kwaliteiten die inherent zijn aan sociale interacties van personen die zich op eenzelfde locatie begeven.

Daarom wil dit project onderzoeken hoe de ‘tastbare’ dimensie van sociale interacties op afstand mogelijk gemaakt kan worden voor de interacties tussen kleinkinderen en grootouders die zich op geografisch grote afstand van elkaar bevinden. Het project richt zich op interacties die gekenmerkt kunnen worden door een tastbaar/ fysiek engagement over afstand, hetzij als aanvulling op audiovisuele communicatie of als interacties die uitsluitend tastbare engagementen faciliteren.

Centrale onderzoeksvragen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: "Hoe kunnen technologieën ingezet worden om intergenerationele interacties op een multimodale manier te ondersteunen? Wat zijn de effecten van multimodale interacties op afstand in een doelgroep van kleinkinderen en hun grootouders? Wat voor rijke en nieuwe vormen van communicatief spel zijn er mogelijk en hoe laten deze vormen toe om de digitale en de fysieke wereld op een betekenisvolle manier in te zetten?

De bijdrage van dit onderzoek is dat het de kennis over intergenerationele relaties op afstand zal bevorderen door aandacht te schenken aan de ‘tastbare’ dimensie aanvullend of ter vervanging van tweedimensionale, audiovisuele technologie-gemedieerde communicatie over afstand.

Datum:1 jan 2018  →  Heden
Trefwoorden:Communication, dislocation, play, physicality, tangibility, social interactions, grandparents, children
Disciplines:Communicatie, Communicatietechnologie