< Terug naar vorige pagina

Project

RESPECT: Participatie van bewoners van woonzorgcentra in de evaluatie en optimalisatie van hun behandeling

Kwaliteit van zorg in WZC is bedenkelijk. Één van de bezorgdheden is de hoge prevalentie van onoordeelkundig voorschrijven. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat het uitvoeren van een medicatienazicht gedurende een interdisciplinair patiëntenoverleg (IPO) een antwoord kan bieden op dit probleem. Echter, de vraag hoe we de bewoner in dit proces kunnen betrekken blijft voorlopig onbeantwoord. Een tweede bezorgdheid is het verlies van autonomie die gepaard gaat met het verhuizen naar een WZC, ook met betrekking tot medicatie. Er is tot op heden nog geen onderzoek gedaan naar hoe de bewoner te betrekken in zijn eigen medicatiemanagement of delen ervan. RESPECT bouwt verder op de resultaten en ervaringen van de COME-ON studie, waarin een complexe interventie getest werd met als doel het medicatiegebruik van rusthuisbewoners te optimaliseren. Deze interventie bestond uit 3 grote delen, waaronder IPO, waar het medicatieschema van individuele bewoners werd nagekeken en geoptimaliseerd door de huisarts, apotheker en verpleegkundige. In een sub-studie van COME-ON werden de verschillende processen en sub-processen van het medicatiemanagement geïdentificeerd, gaande van voorschrijven over administratie tot monitoren van de (neven-)effecten.

RESPECT bestaat uit 6 werkpaketten (WP). In de eerste 2 WP zullen de ervaringen en verwachte levels van betrokkenheid van bewoners en mantelzorgers bevraagd worden, alsook de ervaringen en gepercipieerde opportuniteiten van de betrokken zorgverleners. Dit zal gebeuren aan de hand van kwalitatief onderzoek met behulp van interviews en focusgroepen. In WP3 zal de verzamelde informatie samengebracht worden om modellen voor patiëntenparticipatie in het medicatienazicht en medicatienazicht te ontwikkelen. WP4 zal bestaan uit literatuuronderzoek naar eindpunten van medicatienazicht die betekenisvol zijn voor de bewoners. Ook WP1 en 2 kunnen bijkomende eindpunten identificeren. Om af te sluiten zullen WP5 en 6 bestaan uit piloottesten waarin de ontwikkelde modellen en geïdentificeerde eindpunten getest worden, gepaard gaande met procesevaluaties.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Nursing home, Patient participation, Medication review
Disciplines:Gerontologie en geriatrie niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project