< Terug naar vorige pagina

Project

Residentiële kinderpsychiatrische zorg aan gevluchte jongeren (ResCareRefugees).

Een tweevoudige doelstelling vormt de basis van het project: (i) het verhogen van toegang tot residentiële kinderpsychiatrische zorg voor minderjarige vluchtelingen; en (ii) het bevorderen van expertise in transculturele trauma-zorg aan de doelgroep.

Daartoe betreft het projectvoorstel de uitbouw van een residentieel kinderpsychiatrisch aanbod voor opvangbegunstigde minderjarige vluchtelingen. Dit aanbod wordt gesitueerd in een residentie te Kortenberg in beheer van UPC KU Leuven met een capaciteit van 30 opvangbegunstigde jongeren op
jaarbasis en mogelijkheid van beschermende maatregelen in geval van ernstige psychiatrische crisis in het ziekenhuis. Voor dit residentiële aanbod wordt een gecombineerde erkenning als daghospitalisatie kinderpsychiatrie en leefgroep bijzondere jeugdzorg voorbereid. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de betrokken beleidsniveaus (Vlaamse Overheid & FOD).

De AMIF-projectwerking is gericht op de beleidsmatige voorbereiding en inhoudelijke aansturing van het residentiële aanbod tijdens de eerste werkingsjaren, waardoor een duurzame continuering verzekerd wordt.
 

Datum:1 jan 2018 →  Heden
Trefwoorden:gevluchte jongeren
Disciplines:Onderwijs, cultuur en maatschappij, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie