< Terug naar vorige pagina

Project

Reproductieve strategieën bij de pathogene bacterie Pseudomonas aeruginosa en de zwarte bonenluis Aphis fabae: naar een integratie van eco-evolutionary dynamieken bij micro-organismen en hogere eukaryote organismen.

De laatste decennia is het duidelijk geworden dat eco-evolutionaire theorieën en methoden en modellen uit de populatiegenetica en populatiebiologie niet alleen kunnen toegepast worden op hogere organismen, maar dat deze ook nuttige toepassingen kunnen vinden in het voorspellen van medisch of economisch belangrijke kenmerken bij micro-organismen. Interdisciplinaire samenwerking tussen microbiologen enerzijds en onderzoekers die de drijfveren en de ecologische en evolutionaire gevolgen van sociaal gedrag bij macro-organismen bestuderen anderzijds biedt dan ook bijzonder interessante perspectieven om tot nieuwe, gemeenschappelijke inzichten te komen. In het beoogde project zullen we deze stelling verder kracht bijzetten door de evolutie van complexe ecologische en evolutionaire strategieën, waaronder het voorkomen van dormante persistente stadia, te modelleren bij twee verschillende modelsystemen, nl. de humane pathogene bacterie Pseudomonas aeruginosa en de hogere eukaryote bonenluis Aphis fabae.
Datum:1 nov 2011  →  30 apr 2012
Trefwoorden:Bet hedging, Black bean aphid, Pseudomonas, Social evolution, Eco-evolutionay dynamics
Disciplines:Dierkundige biologie