< Terug naar vorige pagina

Project

Representing Blackness’: Metatheater en genre remediëring in 21ste-eeuwse Afrikaans-Amerikaanse toneelstukken (FWOTM1084)

Een nieuwe generatie van experimentele zwarte toneelschrijvers
komt sinds 2008 op in de V.S. Hoewel onderzoek de politieke
aspiraties in hun werk wel opmerkt, blijft de vormelijkheid die deze
politieke dimensie onderschrijft, onderbelicht. Nochtans wordt in hun
stukken ‘blackness’ zelf-reflexief opgevoerd via metatheatrale
vormen zoals de vierde wand, hervertellingen en rollenspel, en
remediëringen van populaire (media) genres accentueren ‘race’ op
gelijkaardige wijze. Het project combineert theorieën rond
metatheater, cognitieve theaterstudies en post-black studies met
genretheorie en Amerikaanse culturele studies om het metatheater
en de genre innovaties van vijf zwarte toneelschrijvers op de as
tussen politieke reflectie en Amerikaanse theatervormen te situeren.
Twaalf theaterteksten die sinds 2008 zijn opgevoerd worden
geanalyseerd a.h.v. drie onderzoeksvragen: 1) hoe concipiëren
metatheatrale strategieën de beeldvorming rond ‘blackness’ in deze
stukken; 2) welk effect hebben remediëringen van populaire
(media)genres hierop; 3) in welke mate is de beeldvorming rond
‘blackness’ geëvolueerd in vergelijking met voorgangers uit de late
20ste eeuw? Het project belicht het debat rond ‘the black body’, dat
opleefde door het recente politiegeweld in de V.S., vanuit een
theaterperspectief door te ontleden hoe 21ste-eeuws AfrikaansAmerikaans metatheater entertainment genres remedieert en zo
hedendaagse beeldvorming rond ‘blackness’ in Amerikaanse
massacultuur in vraag stelt.
Datum:1 nov 2021 →  Heden
Trefwoorden:metatheater, Afro-Amerikaanse studies, sanering
Disciplines:Hedendaagse literatuur, Engelse literatuur, Postkoloniale studies, Stijl en tekstuele analyse, Literatuurkritiek