< Terug naar vorige pagina

Project

Rekensom of relatiegeschenk? Partnerkeuze bij coalitievorming op lokaal vlak (01N01110)

In dit project wordt de partnerkeuze bij coalitievorming op lokaal vlak onderzocht. Het combineert een kwantitatieve benadering waarbij de geldigheid van hypotheses m.b.t. de rationele school van coaliteitvorming worden onderzocht (die uitgaat van het doorslaggevend belang van gewicht en beleid) met een kwalitatieve tegenhanger die put uit de inzichten van de inductieve school (die wijst op het belang van motivatie, historiek en instituties).

Datum:1 feb 2010  →  28 feb 2015
Trefwoorden:gemeenteraadsverkiezingen, lokale politiek, coalitievorming
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Nationale politiek, Andere politieke wetenschappen, Politieke theorie en methodologie, Politieke organisaties en instellingen, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Multilevel governance, Openbaar bestuur, Internationale en vergelijkende politiek, Politiek gedrag