< Terug naar vorige pagina

Project

Reizen, vertaling en transculturele herinnering: Het herdenken van Zuid(oost)- Aziatisch culturele erfgoed in klassieke Chinese reisverslagen en hun moderne Franse en Engelse vertalingen

Dit doctoraatsproject wil de transculturele (her) creatie van erfgoed en herinnering onderzoeken door middel van reizen en vertalen. Het zal een drievoudige studie zijn van 1) een 7e-eeuws en een 13e-eeuws Chinees reisverslag van wat we nu 'cultureel erfgoed' noemen in het toenmalige India en Cambodja als culturele vertalingen (Maitland 2017: 10), namelijk, Datang Xiyu Ji door Xuan Zang en Zhenla Fengtu Ji door Zhou Daguan, 2) verdere vertalingen van deze twee reisverslagen in het Frans en Engels in verschillende fasen van de moderniteit (vroeg, midden en laat), en 3) hoe dergelijke culturele en linguïstische vertalingen de transculturele het maken van herinneringen door de tijd heen en invloed hebben op het hedendaagse erfgoedtoerisme op relevante Werelderfgoedlocaties. Door gebruik te maken van discours-analytische methoden, zal het onthullen hoe vertaling, reizen, erfgoed en geheugen met elkaar in verband kunnen staan en kunnen interageren zoals in een wereldwijd netwerk van tijd, ruimte, kennis en macht.

Datum:7 aug 2020  →  Heden
Trefwoorden:translation, memory, travel, heritage, Datang Xiyu Ji, Zhenla Fengtu Ji, Asia, English, French
Disciplines:Vertaal- en tolkwetenschappen, Kritisch erfgoed, Wereldgeschiedenis
Project type:PhD project