< Terug naar vorige pagina

Project

Rehab-4-earlyOA: Mechanobiologisch-gedreven revalidatie van beginnende osteoarthrose door geoptimalizeerde multi-schaal biomechanica.

Osteoarthrose (OA) is een vaak voorkomende aandoening, waarbij de normale gewrichtsfunctie ondermijnd wordt, hetgeen de mobiliteit beperkt. Het is een multifactorieel ziekteproces. In eerste instantie wordt het gewrichtskraakbeen aangetast, mede onder invloed van mechanische factoren. Binnen dit ID-N framework willen we de fundamenten leggen voor een nieuwe aanpak van een geomtimaizeerde revaildatie van beginnende osteoarthrose op basis van mechano-biologische inzichten. Daarom zullen we (1) een nieuw en uniek methodologisch platform ontwikkelen om functionele biomarkers te meten. Deze biomarkers laten toe om het verlies van optimale mechanische eigenschappen van kraakbeen in een vroeg stadium van het OA ziekteproces over verschillende lengteschalen te documenteren; (2) een innovatief in vitro model ontwikkelen dat toelaat de mechano-biologische omgeving van kraakbeen in de vroege fase van het ziekteproces gecontroleerd en omkeerbaar te wijzigen en (3) kraakbeen in het vroege ziektestadium te revalideren op basis van functionele biomarkers door de de mechano-adaptieve respons optimaal te ondersteunen en zelfs te herstellen op basis van een gecontroleerde optimalisatie van de mechano-biologische omgeving in vitro.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:osteoarthritis, cartilage, rehabilitation, mechanobiology, functional biomarkers
Disciplines:Biomechanica, Structurele biologie, Fysische organische chemie, Zachte gecondenseerde materie, Moleculaire en cellulaire biomechanica