< Terug naar vorige pagina

Project

Regionale variatie in probabilistische grammatica: Een multifactoriële studie van de Engelse datiefalternatie

Deze studie is een onderdeel van het project "Exploring probabilistic grammar(s) in varieties of English around the world" en verkent de onderliggende restricties die vorm geven aan syntactische variatie in (nieuwe) variëteiten van het Engels over de hele wereld. Specifiek gaat het onderzoek over de probabilistische restricties die de keuze tussen de ditransitieve (bv. I give Mary a book) en prepositionele datief (bv. I give a book to Mary) beïnvloeden en de mate waarin deze restricties sociaal en regionaal verschillen. In deze studie, die zich situeert op de kruising tussen Cognitieve Sociolinguïstiek, probabilistische grammatica en ‘World Englishes’, wordt uitgezocht in welke mate de grammaticale kennis van sprekers verschilt over een ruime selectie van verschillende dialecten van dezelfde taal. Op basis van statistische modellen met gemengde effecten (mixed-effects modelling), conditionele random forests, collexeemanalyse en multidimensionele schalingstechnieken toont de studie dat probabilistische grammatica’s niet stabiel zijn, zoals tot nu toe werd aangenomen. Bovendien is de veronderstelde stabiliteit of variabiliteit van deze grammatica’s afhankelijk van de bestudeerde lexicale items en de syntactische alternantie.

Datum:1 feb 2014 →  21 feb 2018
Trefwoorden:world englishes, syntactic variation, dative alternation, probabilistic indigenization
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen
Project type:PhD project