< Terug naar vorige pagina

Project

Regeling van het systemisch immunometabolisme door glucocorticoïden in malaria

Malaria is een parasitaire ziekte en een ernstige bedreiging voor de gezondheid van vele mensen wereldwijd, aangezien het 219 miljoen klinische gevallen en 435000 doden veroorzaakte in 2017. Vooral de complicaties van malaria zijn levensbedreigend, met een overlijdenspercentage van ongeveer 15% ondanks antimalaria behandeling. Deze complicaties, onder meer cerebrale malaria, ernstige anemie en respiratoire problemen, worden nog verder verergerd door metabole dysfuncties, zoals hypoglycemie en hyperlactatemie. Bescherming tegen malaria steunt vooral op het immuun systeem om de groei van de parasiet tegen te gaan, en op mechanismen van zogenaamde ziektetolerantie, die essentieel zijn om de systemische homeostase te behouden. In dit project zullen we onderzoeken hoe glucocorticoïden interageren met het immuun systeem en met het centraal koolstofmetabolisme en zo de systemische metabole homeostase vrijwaren tijdens deze levensbedreigende infectie. Moderne technologieën zullen worden toegepast om deze regulatorische systemen te onderzoeken in muismodellen van malaria en in patiënten van endemische gebieden. Daarbij zal dit project een nieuw integratief concept bieden aangaande de functie van glucocorticoïden in infectie en zal het nieuwe inzichten opleveren die belangrijk zullen zijn om nieuwe therapieën tegen deze dodelijke ziekte te kunnen ontwerpen.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:malaria, glucocorticoids, systemic immunometabolism
Disciplines:Infectieziekten, Parasitologie, Tropische geneeskunde, Endocrinologie, Immunologie niet elders geclassificeerd