< Terug naar vorige pagina

Project

Reductie van de soja-import door het gebruik van bestendiger soja- en koolzaadschroot in de rundveevoeding (MELKSOJA)

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project gaat na of beschermde eiwitbronnen, meerbepaald sojaschroot en koolzaadschroot dat behandeld is om pas verteerd te worden in de dunne darm in plaats van in de pensmaag van de koe, kan helpen om de gebruikte hoeveelheid sojaschroot in de melkveehouderij te reduceren. Het gebruik van sojaschroot in veevoeding staat onder druk, wegens de stijgende sojaprijs, wegens het feit dat soja uit Zuid-Amerika komt waar er nog steeds ontbost wordt voor de sojateelt, en wegens het feit dat sojaschroot in de veevoeding in competitie zou treden met humane voedselproductie. Aangezien een hoeveelheid beschermd sojaschroot meer eiwit aanbrengt dan een identieke hoeveelheid onbeschermd sojaschroot, kan de absolute import van sojaschroot hierdoor verminderen.

Onderzoeksaanpak
Door het pensbestendig maken van het sojaschroot kan een rund het soja-eiwit beter benutten. Het resultaat is een hogere eiwitwaarde. Dit project vergelijkt twee bestendig gemaakte sojabronnen nl. hitte behandeld en geformoleerd sojaschroot met controle sojaschroot. Er zijn drie luiken in dit onderzoeksproject: 1. We bepalen de in vivo eiwitwaardering van enerzijds onbehandeld, en anderzijds hitte behandeld en geformoleerd sojaschroot in pensgefistuleerde dieren. 2. In een  wetenschappelijke voederproef bij melkvee vergelijken we de 3 behandelingen in een Latijns Vierkant. 3. We organiseren een voederproef op zes praktijkbedrijven waarbij de zoötechnische resultaten worden geëvalueerd bij het geven van onbehandeld, hitte-behandeld of geformoleerd sojaschroot aan hoogproductief melkvee.

Relevantie/Valorisatie
Naast de mogelijke eiwitbesparing genereert men, afhankelijk van de eiwitprijzen, meestal goedkopere DVE (darm verteerbaar eiwit) , wat de voederkostprijs drukt. Vermits men dan vaak een lagere ruw eiwit input (en lagere OEB of onbestendig eiwit balans) heeft, zal dit desgevallend gepaard gaan met een verlaagde excretie van stikstof.

Financiering
Boerenbond

Externe partner(s)
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
Inagro
PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Datum:1 mei 2011 →  30 apr 2013