< Terug naar vorige pagina

Project

Reductie van de proteïne fermentatie in het colon als strategie om het colon kanker risico te verminderen.

Fermentatie van voedingsbestanddelen in het colon resulteert in een groot aantal metabolieten die rechtstreeks in contact komen met de darmmucosa. Sommige zijn mogelijks carcinogeen of co-carcinogeen. De Comet assay is een zeer gevoelige techniek om DNA schade op te sporen. Door toepassen van deze techniek op waterige extracten van fecale stalen werd aangetoond dat hoge proteïne inname leidt tot verhoogde DNA schade in colonocyten en dat prebiotica interventie de DNA schade verlaagt. Onze eerdere resultaten toonden aan dat hoge proteïne inname leidt tot een hogere mate van proteïnefermentatie en dat toedienen van prebiotica de proteïnefermentatie verlaagt. Deze gegevens suggereren een verband tussen proteïnefermentatie en DNA schade in colonocyten. Aan de hand van verschillende interventiestudies in gezonde vrijwilligers zal de relatie tussen proteïnefermentatie en toxiciteit van fecaal water bestudeerd worden. De metabolieten in feces die geassocieerd zijn met DNA schade zullen geïdentificeerd worden. Verder zal nagegaan worden of een dieet met laag proteïnegehalte resulteert in minder DNA schade en of dit kan toegeschreven worden aan een verminderde proteïnefermentatie. Een alternatieve strategie is toedienen van prebiotica. Het effect van twee prebiotica op DNA schade en proteïnefermentatie zal gemeten worden.
Datum:1 jan 2010  →  31 dec 2013
Trefwoorden:Comet assay, Prebiotic, Protein fermentation, Genotoxicity, DNA damage
Disciplines:Gastro-enterologie en hepatologie, Andere chemie, Voeding en dieetkunde, Productie van landbouwdieren, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie