< Terug naar vorige pagina

Project

Reductie in steekproefgrootte door orde restricties

Dit project beoogt de relatie te onderzoeken tussen het aantal opgelegde orde restricties op de parameters van een statistisch model en de mogelijke afname in steekproefgrootte. De doelstellingen zijn (1) het ontwikkelen van power tabellen voor orde gerestricteerde tests en (2) het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke software zodat het testen van orde gerestricteerde hypothesen toegankelijk is voor toegepaste onderzoekers.Datum:1 okt 2013 →  31 mrt 2018
Trefwoorden:orde restricties, steekproefgrootte, hypothese toetsing
Disciplines:Statistische en numerieke methoden, Politieke theorie en methodologie, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Psychologische methoden, Sociale theorie en sociologische methoden, Mathematische en kwantitatieve methoden, Toegepaste wiskunde