< Terug naar vorige pagina

Project

Reconstructie van de milieuverandering in de regio van Lake Alaotra, Madagaskar

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is het achterhalen van de link tussen sediment mobilisatie in het landschap, de vegetatie en het hierop volgende transport en depositie van sedimenten en geassocieerd organisch materiaal in de regio rond meer Alaotra in Madagascar. Hiervoor zullen een combinatie van technieken gebruikt worden om de omgevingsveranderingen (klimaat, vegetatie, natuurlijke vs. menselijke impact) in het Alaotra-bekken te reconstrueren. De nodige data en stalen zullen verzameld worden tijdens veldwerk in Madagaskar, waarop verschillende geavanceerde labo-technieken toegepast zullen worden in België voor het bepalen van de karakteristieken van het sediment en organisch materiaal. Een reeks geochemische proxies zullen gebruikt worden om sediment en geassocieerde koolstof afkomstig van helling en lavaka’s te kunnen karakteriseren en om deze te vergelijken voor contrasterende stroomgebieden in functie van lavaka densiteiten en landgebruik. Bovendien zullen geochemische data en pollen archieven uit sedimentboringen in het Alaotra meer gebruikt worden voor het reconstrueren van vegetatieve veranderingen en de rol van lavakas in de sediment-toevoer in dit landschap. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in sterke samenwerking met andere onderzoekers binnen de KU Leuven en partners in Madagaskar

Datum:8 jan 2018  →  Heden
Trefwoorden:Sediment mobilisation, Sediment fingerprinting, Carbon transfer, Pollen records, Lavaka
Disciplines:Bodemwetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer
Project type:PhD project