< Terug naar vorige pagina

Project

RECONNECT: Emotionele verbinding over levensdomeinen heen. (RECONNECT)

Onderlinge emotionele verbondenheid is een kernkenmerk van de menselijke natuur. Verstoringen van deze verbondenheid liggen aan de basis van verscheidene maatschappelijke uitdagingen. De stand van zaken in de gedragswetenschappen laat echter niet toe om deze uitdagingen te lijf te gaan, omdat men quasi uitsluitendĀ focust op intra-persoonlijke processen, op een statische manier, en weinig rekening houdt met de bredere sociale context of cultuur waarin gedrag tot stand komt. In dit voorstel stellen we een radicaal interpersoonlijke, dynamische onderzoekagenda voor om te achterhalen wat (mal)adaptief interpersoonlijk functioneren inhoudt op de domeinen van werk, familie, en mentale gezondheid, en over culturen heen. Het voorstel identificeert de data die nodig zijn om dit te realiseren, de relevante types van emotionele verbondenheid over domeinen, en de contexten die diagnostisch zijn voor de voorspelling van individuele en sociale uitkomsten.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:emotion, affective dynamics, dyads, time series analysis, emotion regulation
Disciplines:Statistiek en data-analyse, Psychopathologie, Werk- en organisatiepsychologie