< Terug naar vorige pagina

Project

Ramanmicroscoop voor Duurzaam Anorganisch Materialenbeheer (Raman-SIM2)

Het Raman-SIM2 project handelt over een Ramanspectrometer gekoppeld aan een microscoop (Ramanmicroscoop), die speciaal is ontworpen voor de studie van mineraalfasen in geologische en metallurgische stalen, met nadruk op laagwaardige ertsen, metallurgische slakken, mijnafval, geopolymeren en industriële procesresidu’s. De belangrijkste doelstelling is de kwalitatieve en kwantitatieve karakterisatie van anorganische materialen (vaste stoffen, vloeistoffen, gassen) op een microschaal ruimtelijke resolutie. Kennis van de mineraalfasen zal bijdragen tot de ontwikkeling van van nieuwe duurzame processen voor de winning van kritieke en basismetalen uit deze vaste materialen. Deze Ramanmicroscoop ondersteunt de onderzoeksactiviteiten van het SIM² KU Leuven (SIM² = Sustainable Inorganic Materials Management) platform  (http://kuleuven.sim2.be/ ). SIM² KU Leuven overkoepelt de onderzoeksgroepen aan KU Leuven die werken rond het duurzaam beheer van anorganische materialen. Ramanspectroscopie is een lichtverstrooiingstechniek. In zijn eenvoudigste vorm kan het beschouwd worden als een proces waarbij een lichtfoton interageert met een staal ter vorming van verstrooide straling met een verschillende golflengte. Ramanspectroscopie kan gebruikt worden voor de identificatie van anorganische materialen en dus voor de identificatie van mineraalfasen. Ramanmicroscopie is in staat om deeltjes kleiner dan 1 micron te analyseren die niet gemeten kunnen worden met FTIR.

Datum:1 mei 2018  →  Heden
Trefwoorden:raman microscope, sustainable inorganic materials management, Raman-SIM2
Disciplines:Metallurgie, Analytische chemie, Fysische chemie, Organische chemie, Anorganische chemie, Farmaceutische analyse en kwaliteitszorg, Fysica van gecondenseerde materie en nanofysica