< Terug naar vorige pagina

Project

Radicale denkbeelden vanuit een meerderheids- en minderheidsperspectief: De rol van (gepercipieerde) groepsnormen, meta-percepties, en mispercepties

Het doel van dit onderzoeksproject is het bijdragen aan sociologisch begrip van duale radicalisatie. Specifiek zal de relatieve invloed van persoonlijke attitudes, waargenomen groepsnormen (percepties van de houdingen van de ingroup) en metapercepties (percepties van de houding van de outgroup) op de houding van intergroups (hier, acculturatieattitudes en stereotypen) over radicalisering worden onderzocht.

Datum:1 okt 2018  →  31 aug 2020
Trefwoorden:group norms, meta-perceptions, misunderstandings
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie, Andere sociale wetenschappen