< Terug naar vorige pagina

Project

Raamwerk om de weerbaarheid van Embedded Systemen te verhogen - FIRES

Embedded systemen, die nu in veel (veiligheidskritische) domeinen worden gebruikt, hebben te lijden onder runtimefouten als gevolg van externe verstoringen. Systemen die aan de regels van functionele veiligheidsnormen moeten voldoen, zijn zelfs verplicht om technieken te gebruiken die het mogelijk maken om afwijkend gedrag te detecteren. Terwijl ons eerdere onderzoek zich richtte op detectietechnieken voor verschillende soorten fouten, legt het simpelweg samenvoegen en toepassen van deze technieken op de gehele codebasis te veel overhead op het embedded systeem, waardoor deze aanpak onhaalbaar is voor de industrie. Daarom maakt dit project gebruik van eerder onderzoek en verzamelde kennis om een geautomatiseerd raamwerk te ontwikkelen dat 1) de kwetsbare onderdelen van de ingebedde software identificeert door middel van het injecteren van bit-flips en 2) de nodige technieken voorstelt om de weerbaarheid tegen fouten van deze kwetsbare onderdelen te verhogen. Door middel van serviceovereenkomsten kan dit geautomatiseerde raamwerk door de industrie worden gebruikt, waardoor hun producten veerkrachtiger worden en ze een concurrentievoordeel krijgen.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:resilient software, functional safety, embedded systems
Disciplines:Embedded systems, Software engineering, Embedded en real-time systemen, Prestatie-evaluatie, testing en simulatie van betrouwbaarheid