< Terug naar vorige pagina

Project

Psalter exegese in de zogenaamde 'Macedonische Renaissance': de catena van de Paris. gr. 139

Er bestaan vele catenae op de Psalmen, maar een van de meest verzorgde en belangrijkste is de catena die zich in het zogenaamde ‘Paris Psalter’ (Par. gr. 139 = Rahlfs 1133) bevindt. Dat is een manuscript dat in de 10e eeuw vermoedelijk gemaakt werd voor keizer Constantijn VII de Porfyrogeneet en naast schitterende miniaturen ook een catena op de Psalmen bevat.

In het begin van de 20ste eeuw werden de Psalter catenae opgedeeld in 27 types, afhankelijk van de inhoud van de commentaartekst. De Paris Psalter is de belangrijkste getuige voor de type III catena. Deze catena staat nog vroeg in de exegetische traditie, maar is in grote mate gebaseerd op oudere catenae en wordt daarom een secundaire catena genoemd. Zijn bronnen zijn de zogenaamde Palestijnse catenae, die dateren van de 6e tot de negende/tiende eeuw. Elk van hen is in zijn geheel verloren, maar ze kunnen gereconstrueerd worden op basis van andere catenae.

In het eerste hoofdstuk van mijn thesis wordt de type III catena ingeleid aan de hand van een overzicht van eerder onderzoek en de teksttraditie. Het tweede hoofdstuk biedt een studie van deze (ongewone) catena met een analyse van zijn bronnen, een uitgebreide beschrijving van alle tekstgetuigen, een stemma van deze tekstgetuigen en een verkennende studie naar het archetype van de type III catena. De gedeeltelijke editie met een inleiding op de methodologie erachter, vormt de kern van dit werk. De twee appendices op het einde onderbouwen de analyses die in de thesis werden gemaakt, en de indices dienen als inhoudstafel bij de editie.

Datum:11 sep 2015 →  6 mrt 2020
Trefwoorden:Edition, Byzantine History, Exegesis, History, Septuagint, Greek Literature, Byzantium
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen
Project type:PhD project