< Terug naar vorige pagina

Project

ProteinContour: de relatie tussen post-translationele modificaties, biofysische eigenschappen, interacties en sub-cellulaire locatie van eiwitten op proteoom niveau. (FWOAL1001)

Menselijke cellen zijn onderverdeeld in verschillende
compartimenten, elk met hun eigen functie. Dat verschil in functie
komt voornamelijk omdat elk compartiment een bepaalde
samenstelling van eiwitten bevat. Als eiwitten in het verkeerde
compartiment van een cel terecht komen kan dat ziektes
veroorzaken omdat de cel niet meer correct kan werken. Eiwitten zelf
zijn moleculaire machines bestaande uit aminozuren, die aan elkaar
gekoppeld zijn en zo een enkele molecule vormen. Sommige
aminozuren kunnen door de cel veranderd worden, waardoor het
gedrag van het eiwit waar ze deel van uitmaken ook kan veranderen,
zoals de interacties ervan, of het celcompartiment waar het terecht
komt. In dit project onderzoeken we i) welke veranderingen eiwitten
hebben in verschillende celcompartimenten, ii) hoe deze eiwitten met
elkaar interageren afhankelijk van hun veranderingen, en iii) hoe dat
het gedrag van eiwitten verandert. Op deze manier hopen we inzicht
te krijgen in de redenen waarom een eiwit zich naar, of tussen,
compartimenten beweegt, en hoe veranderingen daarin ziektes
kunnen veroorzaken.
Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Post translationele wijzigingen, biofysische kenmerken van eiwitten, subcellulaire locatie van eiwitten
Disciplines:Bio-informatica van ziekten, Moleculaire biofysica, Proteïnen, Proteomics, Structurele bio-informatica en computationele proteomics