< Terug naar vorige pagina

Project

Promoten van een goede gezondheid en welzijn bij bio-leghennen in Europa (HEALTHYHENS)

Centrale onderzoeksvraag/doel
Kunnen we in de biologische pluimveehouderij (leghennen) in 8 Europese landen een correlatie vinden tussen enerzijds het voorkomen van endo- en ectoparasitaire besmettingen, van verenpikken en kannibalisme, van gezondheids- en welzijnsproblemen (o.a. botdeformaties) en anderzijds de karakteristieken van de huisvesting (ontwerp, beheer en gebruik van vrije uitloop), van het management, van de voeding en van het dier zelf? Het HealthyHens project wil managementstrategieën identificeren die een goede gezondheid en goed welzijn van de biologische leghennen bewerkstelligen en de impact voor het milieu beperken.  De algemene doelstelling is om in de Europese biolandbouw de gezondheid en het welzijn te promoten van biologische leghennen.

Onderzoeksaanpak
In een internationaal consortium van 8 landen (DE, DK, IT, UK, NL, AT, SE, BE) gebruiken we een epidemiologische benadering voor de identificatie van belangrijke risicofactoren zoals deze optreden op commerciële bio-leghennenbedrijven. In totaal worden op minimaal 109 bedrijven op identieke wijze data verzameld over: i. endo- en ectoparasitaire besmettingen, ii. ontwerp, beheer en gebruik van vrije uitloop, iii. verenpikken en kannibalisme, iv. gezondheids- en welzijnsproblemen (o.a. botdeformaties). Voor deze afhankelijke variabelen worden mogelijke risicofactoren (karakteristieken van de huisvesting, het management, de voeding en van het dier zelf) tijdens elk bedrijfsbezoek genoteerd. De associaties tussen deze mogelijke risicofactoren en de afhankelijke variabelen worden getest met multivariate statistische analyses.

Relevantie/Valorisatie
Een groeiend aantal consumenten koopt biologische voedingsproducten, zoals eieren, en betaalt hier vaak een aanzienlijke meerprijs voor. De consument verwacht dat de leghennen op een biobedrijf een goede gezondheid en welzijn hebben en dat deze systemen duurzaam zijn voor het milieu. Dit onderzoek onderbouwt de veronderstelde link tussen bio en gezondheid/welzijn en draagt bij om beter aan deze verwachtingen tegemoet te komen. Wij verwachten om op basis van de verzamelde data wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te kunnen geven, over het efficiënt managen van de gezondheid, het dierenwelzijn en de milieu-impact bij bio-leghennen. Communicatie naar de sector gebeurt via o.a. rapporten, presentaties, congressen, wetenschappelijke en vulgariserende artikelen, en studiedagen. Alle publicaties van dit project worden bovendien geüpload en beschikbaar gesteld via het Organic Eprints portaal.

Financiering
European Union - FP7 - Cooperation

Externe partner(s)
Aarhus University
ADAS UK Ltd.
Fondazione CRPA Studi e Richerce onlus
Louis Bolk Instituut
SLU - Swedisch University of Agricultural Sciences
University of Copenhagen
University of Kassel
University of Veterinary Medicine Vienna
Datum:1 okt 2011 →  30 sep 2014