< Terug naar vorige pagina

Project

Project Spaans Federaal Onderzoeksfonds: "Emoción, memoria, identidad linguística y aculturación emocional: su influencia en el aprendizaje de español como lengua de migración"

In dit onderzoek, gefinancierd door het Spaans Federaal Onderzoeksfonds (FFI2017-83166-C2-2-R; Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gobierno de España; PI: Susana Martín Leralta (Universidad Nebrija, Madrid), 27.467€) onderzoeken we de mogelijke impact van migratie op taal en emoties. Emotionele ervaringen hangen nauw samen met de culturen waartoe we behoren en de talen die we spreken. Als gevolg van migraties, wanneer mensen en groepen met verschillende culturen en talen met elkaar in contact komen, vinden er acculturatieprocessen of aanpassingen van culturele patronen plaats, die zich in het geval van emoties vertalen in emotionele acculturatieprocessen. In die zin vragen we ons af hoe de relatie is tussen het behoud van de taal van oorsprong en de emotionele acculturatie van Spaanse migranten en hun afstammelingen (Spaanse “heritage speakers”), in vergelijking met niet-migrerende Spanjaarden, en dit in verschillende Europese landen.

Binnen dit project loopt één doctoraatsproject aan de KU Leuven (cotutelle met Universidad Nebrija), nl. dat van Marta Gallego García (28/4/2020 - 28/4/2024). Daarnaast begeleidt Kris Buyse als copromotor een 2de doctoraatsproject binnen Emilia aan de Universidad Nebrija zelf. 

Datum:1 jan 2018 →  31 dec 2021
Trefwoorden:Spaans, Emotionele acculturatie, sociolinguïstiek, erfgoedtaal
Disciplines:Sociolinguïstiek