< Terug naar vorige pagina

Project

Profielobfuscatie op basis van chaff

Aangedreven door de economische imperatieven van het surveillancekapitalisme stellen online dienstverleners profielen op van hun gebruikers om informatie
over hen af te leiden. Deze informatie dient voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen zoals gerichte reclame of experimenten met gebruikers welke
aanleiding geven tot ernstige bezorgdheden over privacy, autonomie en andererechten. Marktkrachten en een gebrek aan regulering door overheden hebben
de opkomst van privacybeschermende alternatieven echter verhinderd. Mensen kunnen er dus enkel voor kiezen om geprofileerd te worden of te stoppen met
het gebruik van online diensten.

Als reactie hierop zijn onderzoekers en ontwikkelaars gestart met het opstellen van privacyverbeterende technologieën. Met deze die steunen op obfuscatie
kunnen gebruikers zich beschermen tegen profilering door ruis toe te voegen aan hun data. De informatie die profilers hieruit kunnen afleiden wordt zo verminderd. Van bijzonder belang is nutsbehoudende obfuscatie, waardoor gebruikers afwegingen tussen nut en privacy kunnen vermijden.

Deze thesis draagt bij aan de vooruitgang van privacy engineering door nutsbehoudende obfuscatie. We stellen een kader voor om onderscheid te maken
tussen nutsbehoudende en nutsverminderende obfuscatie, en we identificeren persoonlijk en maatschappelijk nut als doelstellingen voor beide types obfuscatie.
We bestuderen chaff als nutsbehoudende obfuscatiemethode en ondersteunen op chaff gebaseerde obfuscatietools met een focus op verdedigingsstrategieën en
gebruiksvriendelijkheid. We illustreren dit aan de hand van twee toepassingen: online zoekopdrachten en communicatie. Voor de eerste onderzoeken we
bestaande tools op basis van chaff die privézoekopdrachten toelaten en brengen we zo systematische ontwerpfouten aan het licht. Voor de tweede bestuderen
we het ontwerp van obfuscatietools die communicatiepatronen verbergen, in het bijzonder voor socialenetwerksites. Tot slot stellen we een privacy-ontwerppatroon voor om profielobfuscatie op basis van chaff te systematiseren en bespreken we de gevolgen en toekomst van ons onderzoek.

Datum:8 nov 2010  →  19 dec 2019
Trefwoorden:privacy, obfuscation, chaff, surveillance, profiling
Disciplines:Ontwerptheorieën en -methoden, Computertheorie, Modellering, Toegepaste wiskunde, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Theoretische informatica, Andere informatie- en computerwetenschappen
Project type:PhD project