< Terug naar vorige pagina

Project

Procesintensificatie van CO2 capture in een vortexeenheid: van experiment, over model, tot design (3E022820)

Dit project richt zich op het begrijpen van gas-vloeistof stoftransport en meer specifiek op de ontwikkeling van een gas-vloeistof vortex-eenheid voor CO2 capture. Fundamentele experimenten gecombineerd met geavanceerde visualisatietechnieken en numerieke simulaties zullen het ontwerp naar een hoger niveau brengen. De X-ray computertomografietechnologie, de hoogfrequente camera beelden en particle image snelheidsmeting zullen worden gebruikt om de vloeistofophoping, druppeldistributie en stroomevolutie te onderzoeken. Dit alles is van groot belang voor het verbeteren van de modellering van het massatransfer. Er zal een computational fluid dynamamics simulatie gebeuren van de gas-vloeistofstroom in combinatie met algemene / lokale massaoverdrachtscoëfficiëntmodellen worden ontwikkeld. Op basis van de verkregen fundamentele kennis in de vortex-eenheden zal gebruikt worden voor het ontwerp van een vortex eenheid waar zowel CO2-capture als CO2 desorptie kan bestudeerd worden. Dit is niet het eindpunt, maar een optimalisatiekader dat bestaat uit het automatisch genereren van een mesh, geïntegreerd met een numerieke oplosser en optimalisatie-algoritme zal toelaten massatransfer verder te verbeteren. Dit project zal niet alleen leiden tot een beter begrip van gas-vloeistof massaoverdracht, maar zal ook de waarde van procesintensificatie tonen op basis van fundamentele experimenten, visualisatie, modellering en CFD simulaties.

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Computational Fluid Dynamics, Gas-Liquid Mass Transfer, Process Intensification
Disciplines:Intensificatie, Warmte- en massaoverdracht, Modellering, simulatie en optimalisatie, (Multifase) stromen