< Terug naar vorige pagina

Project

Proces-structuur-functie relaties bij de productie van versneden aardappelproducten

De aardappelverwerkende industrie is een belangrijke tak van de Belgische en Vlaamse industrie. Om aan de wereldwijd toegenomen vraag naar verwerkte aardappelproducten te voldoen, worden aanzienlijke investeringen gemaakt. Zo werd een nieuwe technologie geïntroduceerd om aardappelen voor te behandelen. Hoewel deze technologie positieve effecten op het productieproces van versneden aardappelproducten lijkt te hebben, is er momenteel een gebrek aan gedetailleerd wetenschappelijk inzicht in de impact van deze technologie op aardappelweefsel en de verdere verwerking. De invloed van deze technologie op aardappelweefsel, de onderliggende structurele en moleculaire modificaties en de daaropvolgende verwerking en de invloed van de grondstof op deze processen zijn tot nu toe onbeantwoorde vragen. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is om de invloed van deze nieuwe technologie op aardappelweefsel te begrijpen, rekening houdend met de initiële grondstof, opslag en verdere verwerking. Daarnaast zal getracht worden om een objectieve test te ontwikkelen om de geschiktheid van een grondstof voor verwerking kwantitatief in te schatten. Deze studie zal uitgevoerd worden op verschillende aardappelvariëteiten die interessant zijn voor de landbouwer en de verwerkende industrie. Op die manier zal het doctoraatsonderzoek een wetenschappelijke basis trachten te bieden om bestaande procesketens te herformuleren.

Datum:18 nov 2016  →  Heden
Trefwoorden:fruit & vegetables, potato, structure engineering
Disciplines:Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie
Project type:PhD project