< Terug naar vorige pagina

Project

Probleemoplossing door inzicht en analyse bij vroege veroudering

We leven in een verouderende samenleving, wat gepaard gaat met toenemende uitdagingen op individueel, interpersoonlijk, klinisch en maatschappelijk niveau. De toenemende veroudering leidt ook tot een stijging in het aantal oudere volwassenen die lijden aan neurologische aandoeningen, zoals beroerte. Tegelijkertijd wordt onze wereld ook steeds complexer: we worden immers voortdurend gebombardeerd door sensorische prikkels. Om onze doelen te bereiken, hebben we daarom efficiënte en flexibele cognitieve vaardigheden nodig, waaronder cognitieve controle. Meer specifiek moet ons cognitief systeem de relevante input selecteren en verwerken, deze input vasthouden en tegelijkertijd irrelevante input onderdrukken. Echter, exact deze cognitieve controle vaardigheden gaan achteruit wanneer we ouder worden. Aangezien farmacologische behandelingen voor cognitieve achteruitgang een beperkte werkzaamheid hebben, is er een dringende nood aan niet-farmacologische methoden om cognitieve beperkingen aan te pakken. Dit project heeft als overkoepelend doel om de neurale en gedragsmechanismen onderliggend aan cognitieve controle beperkingen in gezonde ouderen en patiënten na een beroerte bloot te leggen. Hiervoor worden vier specifieke doelen geformuleerd. Ten eerste willen we vaststellen welke, wanneer en hoe cognitieve controle functies achteruitgaan bij gezonde veroudering. Ten tweede willen we de neurale markers en netwerken van de achteruitgang in cognitieve controle bij gezonde veroudering belichten. Ten derde willen we de patronen ontwarren van stoornissen in cognitieve controle bij overlevers van een beroerte. Ten vierde willen we de letsel neuroanatomie van cognitieve controle stoornissen in kaart brengen op het netwerk niveau. Om deze doelen te bereiken, stellen we een multi-modale benadering voor waarin we een combinatie gebruiken van cross-sectionele, longitudinale en patiënten studies, van gedrags- en hersenbeeldvorming (EEG en fMRI) technieken en van geavanceerde statistische technieken (structurele vergelijkingsmodellen, netwerk- en connectiviteitsanalyses). Samenvattend willen we met dit project de basis verstrekken voor het ontwikkelen van nieuwe, niet-farmacologische interventies voor het uitstellen, vertragen of verminderen van cognitieve controle beperkingen.

Datum:10 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:cognitive control, aging, cognitive decline, neuroimaging, cognitive impairment, executive functioning
Disciplines:Cognitieve en perceptuele ontwikkeling, Ontwikkelingsneuropsychologie, Leren en gedrag, Neuropsychologie van veroudering, Cognitieve processen, Cognitieve veroudering
Project type:PhD project