< Terug naar vorige pagina

Project

Privacy-by-design Regulering in Software Engineering (PRiSE)

De nieuwe EU Verordening Algemene Gegevensbescherming (AVGB) van april 2016 bevat een aanzienlijk aantal bepalingen die een open karakter hebben en waarvan de praktische implementatie afhankelijk is van de specifieke context. Technische vereisten voor software engineering moeten daarentegen vooraf precies gedefinieerd zijn en toepasbaar in alle situaties. Dit interdisciplinaire project wil deze kloof overbruggen door de expertise van CiTiP inzake gegevensbeschermingseffectbeoordeling te bundelen met het LINDDUN privacykader ontwikkeld door DistriNet. De resultaten zullen worden gevaloriseerd als het 'PRiSE technisch referentiekader', met daarin een geïntegreerde methodologie voor risicoanalyse, een support tool voor het uittekenen van de juridische en technische maatregelen voor risicobeheersing en voor het garanderen van de naleving van het verantwoordingsbeginsel doorheen de software ontwikkelingscyclus. Deze resultaten zullen tegemoet komen aan een grote vraag vanuit de industrie - in het licht van de inwerkingtreding van de AVGB in mei 2018 - over de implementatie van privacy- en gegevensbescherming in software systemen.
Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:Software privacy, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Privacy-by-design, LINDDUN
Disciplines:Rechten, Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen