< Terug naar vorige pagina

Project

Prevalentie van SARS-CoV-2 tijdens de COVID-19 pandemie in België

Mijn doctoraat zal zich focussen op de COVID-19 pandemie. Op 30 december 2019 werd in Wuhan, China, bij verschillende patiënten een ongekende pneumonie vastgesteld. Begin januari werd duidelijk dat de oorzaak lag bij het nieuwe SARS-CoV-2 virus. Dit virus verspreidde zich snel naar andere landen en sinds 11 maart 2020 definieerde de WGO de uitbraak als een pandemie. De COVID-19 pandemie heeft een belangrijke impact gehad in vele rusthuizen. Ze kregen te kampen met lokale uitbraken. Mortaliteit nam toe en strenge maatregelen zoals isolatie met stopzetten van bezoek werden afgekondigd. Dit alles leidde tot aanzienlijk leed bij zowel bewoners als personeel. Om de pandemie in deze rusthuizen te bestrijden is het belangrijk voldoende informatie te hebben over het aantal personen, bewoners en personeel, besmet met SARS-CoV-2 virus. Voor de diagnose hiervan wordt vaak gebruik gemaakt van de reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). Deze test kan helpen de prevalentie te bepalen, maar heeft enkele belangrijke beperkingen. Zo kan de test een onderschatting geven wanneer personen die weinig tot geen klachten hebben niet getest worden. Verder vormde de beschikbaarheid in het begin van de pandemie een probleem, waardoor niet iedereen met symptomen getest werd. Tenslotte geeft de test een momentopname en zegt niets over personen die voordien geïnfecteerd, maar nu reeds genezen zijn. Voor mijn doctoraatsonderzoek zal ik de seroprevalentie van SARS-CoV-2 antilichamen in de Belgische rusthuizen tijdens de eerste golf in maart 2020 onderzoeken. Tijdens deze periode was de beschikbaarheid van de RT-PCR test beperkt en waren de toegepaste hygiënische maatregelen vaak nog suboptimaal. Verder zal ik ook meewerken aan de SCOPE studie, welke start in februari 2021. Tijdens deze studie zal eveneens de seroprevalentie van de antilichamen onderzocht worden, zowel bij bewoners als personeel in Belgische rusthuizen. Vervolgens zal ook tweemaandelijks over een periode van 10 maanden de sero-incidentie bepaald worden. Op deze manier hoopt men een volledig beeld te krijgen van de prevalentie in de Belgische rusthuizen. Gezien de recente opstart van vaccinatie in deze rusthuizen, zal in ook de aanwezigheid van antistoffen na vaccinatie bekeken worden. Het betreft een longitudinale cohortstudie met tweemaandelijkse seriële sampling, waarbij 1656 rusthuisbewoners en 1380 personeelsleden van 69 verschillende rusthuizen getest worden. Het testen van de SARS-CoV-2 antilichamen zal gebeuren via een vingerprik met het gebruik van een sneltest. Bijkomend zullen ook Dry Blood Spot (DBS) collectie kaarten gebruikt worden. Deze zullen gebruikten worden voor een (semi)kwantitatieve analyses van de vaccin/infectie geïnduceerde antilichamen. De COVID-19 pandemie is niet beperkt tot de rusthuizen of oudere personen. Een infectie met het SARS-CoV-2 virus kan leiden tot ernstige complicaties met potentieel de dood tot gevolg, en dit bij patiënten van verschillende leeftijden. De diagnose van COVID-19 infectie kan uitdagend zijn en bepalen welke patiënten risico hebben op deze complicaties is vaak moeilijk. Voor mijn doctoraatsonderzoek zal ik eveneens meewerken aan een Cochrane rapid review waarin onderzocht wordt of bestaande biomerkers in staat zijn COVID-19 infectie te identificeren of uit te sluiten en of ze kunnen voorspellen welke personen kunnen evolueren naar een ernstige of kritische infectie. De accuraatheid van deze routine labo testen in het voorspellen van ernstige tot kritische COVID-19 infectie en overlijden van patiënten met SARS-CoV-2 zal worden nagekeken. Hoogrisicopatiënten identificeren kan clinici helpen te beslissen welke patiënt veilig thuis behandeld kunnen worden en welke ziekenhuisopname, of zelf intensieve zorgen, nodig hebben.

Datum:3 mrt 2021  →  Heden
Trefwoorden:COVID-19, SARS-CoV-2, Pandemic, seroprevalence
Disciplines:Infectieziekten, Algemene diagnostiek, Eerstelijnsgezondheidszorg
Project type:PhD project