< Terug naar vorige pagina

Project

Prestige als verklarende factor voor ontleenbaarheid: een Cognitief Contact Linguïstische aanpak.

Lexicale leemtes en prestige zijn de twee factoren die het vaakst vermeld worden om ontlening te verklaren. Waar ik in mijn doctoraatsproject op zoek ging naar empirisch bewijs voor het belang van lexicale leemtes voor ontlening, richt ik mij met dit postdoctoraal project op het onderzoeken van de rol van prestige voor ontleenbaarheid. Hiertoe zullen drie verschillende, sterk complementaire studies worden uitgevoerd. De eerste studie, gebaseerd op enquêtes, onderzoekt lexicale voorkeur: wanneer bron- en doeltaalvormen concurrerende lexicalizeringen vormen voor een concept (bv. het Engelse leenwoord soulmate en het Nederlandse alternatief boezemvriend), welke sociale groepen verkiezen dan de brontaalvorm als prestigieuze variant? De tweede studie gebruikt experimentele technieken om te bepalen wanneer Vlaamse kinderen oppikken dat het gebruik van Engelse leenwoorden een andere sociale identiteit aangeeft dan het gebruik van Nederlandse vormen. Aan de hand van interactionele analyses wil de laatste studie onderzoeken of en hoe Nederlandstalige tienermeisjes hun taalgebruik baseren op het Engels van Amerikaanse meisjes.
Datum:1 okt 2013 →  30 sep 2014
Trefwoorden:Experiments, Prestige, Loanwords, Contact linguistics, Borrowability, Cognitive Linguistics
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen