< Terug naar vorige pagina

Project

Predictoren voor schadelijk gedrag bij patiënten die bariatrische heelkunde ondergaan - een multivariate, longitudinale analyse.

Bariatrische chirurgie lijkt momenteel de enige behandeling te zijn die aanzienlijk en langdurig gewichtsverlies bereikt. Het staat echter niet op zichzelf, omdat een drastische verandering in levensstijl ook van de patiënten vereist is. Uit onze klinische praktijk is duidelijk dat dit voor sommige patiënten moeilijk blijkt te zijn. Ze komen vast te zitten in schadelijk gedrag (d.w.z. eetstoornissen, suïcidaliteit, alcoholmisbruik). Onderzoeksrapporten suggereren ook een verhoogd risico op zelfmoord en middelenmisbruik na bariatrische chirurgie. Maar omdat we geen gerandomiseerde prospectieve onderzoeksdata hebben om het probleem verder te kwantificeren, is er geen bewezen effectieve strategie voor de preventie van schadelijk gedrag na bariatrische heelkunde. Het hoofddoel van deze studie is het verbeteren van de voorspelling en het voorkomen van bovengenoemd schadelijk gedrag bij patiënten die bariatrische chirurgie ondergaan. Daarom zullen we schadelijk gedrag bestuderen in zijn volledige klinische presentatie tijdens de pre- en post-operatieve follow-up van bariatrische patiënten voor zowel risico- als beschermende factoren. De methodologie bestaat uit uitgebreide statistische benaderingen van een gerichte steekproef van ongeveer 1.400 patiënten die gedurende 3 jaar na de operatie worden gevolgd. We zullen een gevalideerd onderzoeksinstrument gebruiken om een multivariabel statistisch model te ontwikkelen, waarmee we kunnen voorspellen welke obese patiënten risico lopen op zelfmoord en ander schadelijk gedrag na bariatrische heelkunde. Dit biedt klinische hulpverleners handvaten voor een betere screening op chirurgie en uiteindelijk preventieve strategieën voor schadelijk gedrag.

Datum:2 nov 2017  →  Heden
Trefwoorden:bariatric surgery
Disciplines:Endocrinologie en metabole ziekten
Project type:PhD project