< Terug naar vorige pagina

Project

Predictieve biomerkers bij het gemetastaseerde heldercellige niercarcinoom behandeld met bloedvatremmers en/of immuun checkpoint inhibitoren

Het gemetastaseerde heldercellige niercelcarcinoom (ccRCC) wordt behandeld met angiogenese-remmers (VEGFR-TKIs) en immuun checkpoint inhibitoren (ICPIs). Vanaf 2020 gebruikt men in eerste lijn een combinatie van ICPIs (ipilimumab/nivolumab) of de combinatie van een ICPI (pembrolizumab of avelumab) met een VEGFR-TKI (axitinib). VEGFR-TKIs (cabozantinb, axitinib) worden in monotherapie gebruikt vanaf de tweede lijn. Er zijn echter weinig predictieve biomarkers beschikbaar. Sarcomatoide tumoren beantwoorden beter aan ICPIs dan aan VEGFR-TKIs. VEGFR-TKIs werken vooral bij indolente en hypervasculaire tumoren. Predictieve biomarkers zouden een efficiënter gebruik van deze dure therapieën mogelijk maken en nutteloze bijwerkingen kunnen voorkomen bij patiënten bij wie deze therapieën niet werken. Onze onderzoeksgroep heeft een moleculaire classificatie van ccRCCs ontwikkeld met een prognostische en predictieve impact. Het doel van dit onderzoeksproject is om aanvullende predictieve biomarkers voor ICPIs en voor VEGFR-TKIs te beschrijven bovenop de moleculaire classificatie. We zullen (A) HLA-subtypes bestuderen van patiënten die lijden aan ccRCC, (B) mutaties in DNA-schade reparatiegenen, (C) immuuncellen en eiwitten die betrokken zijn bij de antitumorale immuunreactie en de immuunonderdrukkende microomgeving van de tumor, alsook (D) specifieke kenmerken van angiogenese (zoals FGFR2) en mechanismen van resistentie tegen angiogenese-remmers (zoals cMET).

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Metastatic Renal Cell Carcinoma, Systemic therapies, Predictive biomarkers
Disciplines:Kankertherapie
Project type:PhD project