< Terug naar vorige pagina

Project

(Post)koloniale 'Cattle Frontiers': Kapitalisme, wetenschap en kolonialisme in zuidelijk en centraal Afrika, ca. 1890-1980 (CATTLEFRONTIERS)

Dit project onderzoekt de transformaties in de runderteelt in Zuidelijk en Centraal Afrika tijdens de koloniale en vroege postkoloniale periode. In deze periode promootten (post)koloniale regeringen, wetenschappers, ondernemers en kolonisten een breed scala aan ingrepen om de vermeende oneconomische houding van Afrikaanse runderhouders te overwinnen en van runderen winstgevende handelswaar te maken. Deze ingrepen werden aangenomen, aangepast, betwist of ontdoken door Afrikaanse veeherders en -eigenaars en veranderden de bestaande runder-economieën, pastorale maatschappijen, rurale ecologieën en runderpopulaties op vele en vaak onverwachte manieren. Deze geschiedenis is echter nog steeds onderbelicht, slechts gedeeltelijk begrepen en gemarginaliseerd in zowel de Afrikaanse als de mondiale geschiedenis. Dit project slaat een nieuwe weg in door voor de eerste keer de geschiedenis te schrijven van deze transformatieprocessen van hoef tot tafel, voor meerdere koloniaalrijken en over een lange periode, en door ze te integreren in de mondiale geschiedenis via het concept van 'commodity frontiers'.

Deze doelstellingen worden nagestreefd aan de hand van een reeks in elkaar grijpende casestudies over Franse, Portugese en Belgische (post)koloniën in Zuidelijk- en Centraal-Afrika. Deze zijn gebaseerd op archiefwerk op meerdere locaties en in meerdere talen en combineren methodologieën uit de Afrikaanse, sociale, economische, ecologische, koloniale en mondiale geschiedenis, evenals de wetenschapsgeschiedenis. Het project herschrijft en herdenkt niet alleen de geschiedenis van Afrika's (post)koloniale runder-economieën. Op die manier zal het ook het belang van de runderteelt aantonen voor de agrarische en sociaaleconomische geschiedenis van Afrika die tot nu toe gericht was op cash crops en mijnbouwproducten, de runderteelt in Afrika integreren in de globale economische geschiedenis en onze kennis van de geschiedenis van de veterinaire wetenschappen enorm vergroten.

Door te analyseren hoe de wisselwerking tussen het mondiale kapitalisme, wetenschappelijke kennis en het kolonialisme de runderregimes in Afrika en daarbuiten veranderde, zal het ons ook de huidige debatten over de sociale en ecologische kosten van de runderteelt beter doen begrijpen.

Datum:1 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:Afrikaanse geschiedenis, koloniale geschiedenis, mondiale geschiedenis van de wetenschap, wereldgeschiedenis
Disciplines:Sociaal-economische geschiedenis, Bedrijfs- en arbeidsgeschiedenis, Wereldgeschiedenis, Geschiedenis van Afrika