< Terug naar vorige pagina

Project

Politiek van de straat. Verzet en stedelijke politiek in de laatmiddeleeuwse Nederlanden.

Dit project biedt een innovatief perspectief op middeleeuwse opstanden. Een uitgebreide analyse van het sociaal verzet van gewone mensen zal de rol van stedelingen in het bestendigen en verspreiden van opstandige ideeën onthullen. In plaats van opstandelingen te beschouwen als gewelddadige rebellen wiens collectieve acties politieke vooruitgang verhinderden, zoals de historiografie in het verleden vaak heeft gedaan, beschouwt dit project hen als creatieve stemmen die oproepen tot verandering en ‘goed bestuur’ door de autoriteiten. Een comparatieve analyse van de woorden geroepen door zowel mannelijke als vrouwelijke opstandelingen, de ruimtes waarin hun verzet plaatsvond, en de rituelen gebruikt door inwoners van verschillende steden in de Nederlanden (zoals Gent, Brugge, Leuven, etc.) tijdens de veertiende en vijftiende eeuw zal ons informeren over populaire ideeën over het stedelijk bestuur. Daarom stelt dit project innovatief onderzoek voor naar de politieke ideeën van gewone mensen, omdat het niet alleen wilt onderzoeken waar deze mensen tegen vochten en hoe zij opstandelingen mobiliseerden, maar ook het alternatief dat ze voorstelden wilt belichten. Kortom, dit project wilt het heersende narratief van stedelijke protest aan de kaak stellen voor de excessieve focus op geweld en het buiten beschouwing laten van populair discours als categorie van analyse. Dit project zal dus innovatieve tools en inzichten bieden voor onderzoekers die moeten luisteren naar de opstandige stemmen van middeleeuwse stedelingen en moeten uitleggen wat zij wilden bereiken.

Datum:1 sep 2019 →  Heden
Trefwoorden:History
Disciplines:Middeleeuwse geschiedenis
Project type:PhD project