< Terug naar vorige pagina

Project

Politici als opinieleiders. Hoe politici door het delen van nieuws vertrouwen in de media en polarisering beïnvloeden.

Dit projectvoorstel stelt de rol van politici als opinieleiders centraal. De digitale mediaomgeving biedt nieuwe mogelijkheden voor politici om zowel direct als indirect een invloed uit te oefenen op hoe mensen nieuws consumeren en interpreteren. Daarom willen we nagaan welke nieuwsverhalen politici delen op sociale media, en hoe dit vervolgens een invloed heeft op hun volgers en op de publieke opinie in het algemeen. Ten eerste kunnen politici een invloed hebben op het vertrouwen in mainstream en alternatieve nieuwsmedia. Door op hun sociale media nieuwsartikels te delen en te voorzien van eigen commentaar, kunnen politici bijdragen aan de verspreiding van bepaalde berichten, waarbij ze de gatekeepingrol van media handig kunnen omzeilen. Op die manier kunnen ze niet alleen het publiek meer vertrouwd maken met alternatieve, partijdige nieuwssites, maar tegelijk ook de reputatie van de traditionele media als democratische instelling beschadigen. Ten tweede bieden sociale media meer mogelijkheden voor politici om extreme standpunten rond bepaalde thema's te promoten, waardoor ze de polarisering in de samenleving aanwakkeren en hun volgers terechtkomen in 'echokamers' van gelijkgezinde stemmen. Door een multi-methodische benadering (inhoudsanalyse, 'user engagement'-analyses, surveys en experimenten) zullen we het nieuwsgebruik en -deelgedrag van politici en de effecten daarvan op hun publiek onderzoeken in drie landen: België (Vlaanderen), Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:INHOUD VAN HET NIEUWS, MEDIA EN POLITIEK, POLITICI
Disciplines:Politieke communicatie, Publieke opinie, Media- en communicatietheorie, Journalistiek