< Terug naar vorige pagina

Project

Plasmonische sensoren voor de gevoelige en selectieve detectie van vluchtige organische componenten;

De kwantitatieve detective van vluchtige organische componenten (VOCs) is een essentiële maar uitdagende taak met een brede waaier aan toepassingen: het vaststellen van ziektes op basis van ademanalyse, het opvolgen van de kwaliteit van binnenlucht, het verifiëren van de versheid van voedsel, het detecteren van explosieven, etc. Omwille van de tekortkomingen van huidige gassensoren is er een dringende vraag naar een nieuwe generatie van gevoelige en selectieve VOC sensoren. Dit doctoraatsproject mikt op een nieuw type van spectroscopische sensoren dat deze uitdaging aankan door een combinatie van (1) het ontwerp van licht-materie interacties op nanoschaal, (2) de groei van dunne poreuze lagen met een sterke VOC adsorptieaffiniteit, en (3) een biomimetische aanpak om de data van een reeks gedeeltelijk selectieve sensoren samen te voegen. Deze concepten zullen voor de eerste keer gecombineerd worden door de nauwe samenwerken tussen onderzoekers aan verschillende universiteiten en zullen gedemonstreerd worden in de detectie van drie schadelijke VOCs in gesimuleerde binnenlucht.
Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:SPECTROSCOPIE, MICROPOREUZE MATERIALEN
Disciplines:Chemische aspecten van sensortechnologie, Spectroscopische methoden, Oppervlakte- en interfacechemie, Nanofabricage, -groei en zelfassemblage, Oppervlakte engineering
Project type:Samenwerkingsproject