< Terug naar vorige pagina

Project

PLANT B+B

"Plantenbiotechnologie en veredeling (Plant B + B)" is een netwerk dat is opgericht om de ontwikkeling van wereldwijde wetenschappelijke kennis te bevorderen en de expertise van internationale instellingen te verenigen.

Ons platform is samengesteld door biotechnologen, genetici, bio-informatici, veredelaars, economen, journalisten, experts op het gebied van bioregulatie en filosofen. Plant B + B wil menselijke capaciteit, expertise en middelen bundelen voor onderwijs, onderzoek en outreach op het gebied van plantenbiotechnologie en veredeling. Het Plant B + B-netwerk zal daartoe volgende  acties ondernemen.

Het stimuleren van dialoog en kennisuitwisseling  tussen onze partners en beleidsmakers over de meest recente biotechnologieontwikkelingen, moleculaire innovaties en veredelingsinstrumenten.

Versterking van de wetenschappelijke en technische capaciteiten van onze partners en diverse belanghebbenden.

Bewustwording bij stakeholders en beleidsmakers over het gebruik van biotechnologie en geavanceerde veredelingstools voor het ontwikkelen van innovaties om tot duurzame landbouwmodellen te komen.

Via de interacties die zullen ontstaan, zullen de Plant B&B-partners actief de internationale gemeenschap van donoren benaderen om gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsprojecten te ontwikkelen. Deze zullen in de toekomst activiteiten ondersteunen om dit consortium om te vormen tot een wereldwijd excellentie-netwerk voor de vooruitgang van plantenbiotechnologie en veredeling. Het consortium zal evolueren naar een functioneel netwerk dat menselijke en fysieke state-of-the-art middelen coördineert en deelt ter ondersteuning van plantenbiotechnologie en veredeling.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Plantenveredeling, Biotechnologie
Disciplines:Agrarische landbouw en biotechnologie, Bescherming van landbouwgewassen, Gewaswetenschappen