< Terug naar vorige pagina

Project

Ph.D. positie in besluitvorming over duurzame toeleveringsketens

Dit doctoraatsvoorstel is gericht op het ontwikkelen van duurzame besluitvormingsmodellen voor de toeleveringsketen door uitvoerig rekening te houden met de interacties tussen leden van de toeleveringsketen en door meer praktische factoren te betrekken. In het bijzonder onderzoeken we gezamenlijk de besluitvorming van de regelgevende autoriteiten over het emissiereductiebeleid, de besluitvorming van de fabrikanten en de besluitvorming over prijzen en bestellingen van detailhandelaren. We zullen de gezamenlijke besluitvorming in verschillende contexten onderzoeken, bijvoorbeeld één fabrikant en één detailhandelaar, meerdere concurrerende fabrikanten en één detailhandelaar, één fabrikant en meerdere concurrerende detailhandelaren, meerdere concurrerende fabrikanten en concurrerende of onafhankelijke detailhandelaren. Er zullen verschillende spelmodellen en oplossingsalgoritmen worden voorgesteld.

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Supply Chain
Disciplines:Operations-onderzoek en mathematisch programmeren
Project type:PhD project