< Terug naar vorige pagina

Project

Peroxisomale lipide- en ROS-gemedieerde signaaltransductie in zoogdiercellen.

Peroxisomen zijn multifunctionele celorganellen die een belangrijke rol spelen in het metabolisme van lipiden en reactieve zuurstofverbindingen (Reactive Oxygen Species, ROS). Doorheen de jaren is duidelijk geworden dat verstoringen in het peroxisomaal metabolisme een risico vormen voor de gezondheid. De moleculaire mechanismen die hierbij een rol spelen, zijn echter nog grotendeels niet gekend. Een aan belang winnende hypothese postuleert dat lage concentraties peroxisomale ROS een belangrijke rol spelen bij de handhaving van normale cellulaire signaaltransductiewegen en dat een verstoring in het peroxisomaal metabolisme resulteert in mitochondriale stress en mitochondriale stress-geïnduceerde signaaltransductiecascades. Dit onderzoeksproject heeft als doel meer inzicht te verwerven in hoe het peroxisomaal metabolisme cellulaire signaaltransductiecascades beïnvloedt onder normale en pathofysiologische omstandigheden. Hiervoor zal worden nagegaan (i) hoe veranderingen in het peroxisomaal metabolisme gelinkt kunnen worden met veranderingen in (sub)cellulaire redox status, (ii) wat de voornaamste doelwitten zijn van peroxisomale ROS en (iii) welke moleculaire mechanismen aan de basis liggen van de redox-communicatie die optreedt tussen peroxisomen en mitochondriën. In cellulo geïdentificeerde potentiële doelwitten en signaaltransductiewegen zullen verder onderzocht worden in weefsels van muismodellen met peroxisomale deficiënties en oxidatieve stress-gerelateerde ziektebeelden. De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot een beter begrip van hoe een vermindering in peroxisoom-functie gelinkt kan worden aan cellulaire senescentie, veroudering van een organisme en ouderdoms-gerelateerde ziekten.
Datum:1 okt 2014  →  30 sep 2018
Trefwoorden:Oxidative stress-related disorders, Organelle contact sites, Peroxisome biogenesis disorders, Lipid signaling, Protein disulfide signaling, Redox signaling, Mitochondria, Peroxisomes
Disciplines:Andere biologische wetenschappen, Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen