< Terug naar vorige pagina

Project

Percepties van Zelf en Ander in Burundi. Het belang van etniciteit in alledaagse interacties in een post-transitie context

Het 'etnisch' conflict tussen Hutu en Tutsi in Burundi resulteerde in duizenden slachtoffers sinds de onafhankelijkheid (1962). Een vredesovereenkomst uit het jaar 2000 introduceerde een periode van transitie naar vrede en democratisering. De overeenkomst had tot doel om de politiek te 'de-etniseren'. Op lokaal niveau konden mensen hun dagelijkse bezigheden opnieuw hervatten na jaren van oorlog. Maar, deze 'gewone' Burundezen dienden om te gaan met de nasleep van het gewelddadige conflict. Velen kozen, om pragmatische redenen, voor een vredevolle co-habitatie met anderen. Dit proces werd ondermijnd door een politieke crisis in 2015, wanneer de president besloot om een derde (en niet-constitutioneel- presidentieel mandaat te ambiƫren. Deze crisis lag aan de basis van een hernieuwd discours van ethnische haat. De Burundese samenleving lijkt nog steeds vatbaar voor dergelijk discours. De vraag is echter of, in welke mate en op welke wijze 'gewone' burgers reageren op dit discours. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om de betekenis en relevantie van etniciteit in de socio-politieke context van het hedendaagse Burundi te begrijpen. Het project focust op de dynamiek van verandering in de betekenis en relevantie van etniciteit. Het doel is om bij te dragen tot de theoretische, empirische en methodologische studie van etniciteit. Een beter begrip van deze thematiek is relevant voor zowel academici en beleidsmakers.
Datum:1 okt 2017 →  30 sep 2019
Trefwoorden:ANTROPOLOGIE, ETHNICITEIT, GEWELD, AFRIKA
Disciplines:Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Antropologie, Sociale verandering, Andere sociale wetenschappen, Archeologie