< Terug naar vorige pagina

Project

PEATBURN: Vooruitgang in het modelleren van branden in veenlanden met nieuwe informatie over de vochtigheid van de ondergrond via landoppervlakte modellen en satelliet data

Veenlanden zijn moerasgebieden die bedekt zijn met een laag die rijk is aan organisch carbon (veen). Van nature zijn veenlanden meestal nat en niet zo gevoelig voor branden, maar droogtes kunnen er zware branden veroorzaken. De wisselwerking tussen opflakkerend (vooral biomassa) en smeulend (vooral veen) vuur zorgt ervoor dat veenbranden zeer lang kunnen aanslepen. Uitdroging ten gevolge van klimaatsveranderingen en menselijke activiteiten leiden tot meer frequente en hevige branden. Dit draagt op zijn beurt weer bij tot de opwarming van de aarde door het vrijkomen van lang opgestapelde koolstof, en het verergert de nefaste effecten voor het milieu en de bevolking, zoals bvb longziektes ten gevolge van inademing van giftige rook en kosten voor grote bluswerken.

Dit project zal de recente ontwikkelingen in grootschalige modellering en teledetectie van de hydrologie in veenlanden combineren om een dynamisch product van de veenvochtigheid te genereren met een ongeƫvenaarde kwaliteit. Deze nieuwe informatie zal voor het eerst gebruikt worden om i) operationele brandgevaar indicatoren bij te sturen en ii) om unieke grootschalige inzichten te verwerven in het verband tussen de vochtigheid en het branden van veen. De voordelen van deze nieuwe informatie zullen een doorbraak betekenen voor grootschalig onderzoek naar branden in veenlanden.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:Peatlands, fire modeling
Disciplines:Modellering en simulatie, High performance computing, Klimaatverandering, Remote sensing, Bodemfysica