< Terug naar vorige pagina

Project

Patiënt selectie strategieën doorheen het ziektespectrum van het renaal cel carcinoom.

Wij zullen moleculaire subtypes van primaire en metastatische heldercellige renaal cel carciomen (ccRCC) alsook hun gedetailleerde imuunfenotypes trachten te bepalen. Hoewel immuuncheckpoint inhibitoren (ICI) de nieuwe basis voor de metastatische ccRCC behandeling zijn geworden zijn de onderliggende redenen voor hun effectivieit in ccRCC niet volledig duidelijk en zijn de huidige combinatietherapieën, ontwikkeld om hun effectiviteit te verhogen, nog niet optimaal gezien de belangrijke intertumorale heterogeniteit. Recent heeft onze groep een gebruiksvriendelijk algoritme ontwikkeld om ccRCC stalen onder te verdelen in vier moleculaire transcriptionele subtypes te onderverdelen. Deze subtypes verschillen op meerdere expressieniveaus van elkaar en zijn prognostisch voor overleving alsook predictief voor het resultaat van therapie met angiogeneseremmers. Preliminaire data heeft aangetoond dat de moleculaire subtypes verschillen van immuun fenotype, hetgeen van belang zou kunnen zijn bij het selecteren van patiënten voor de juiste therapie alsook het ontwerp van toekomstige studies. Dankzijde uitgebreide weefseldatabank en klinische databank waarover wij beschikken zullen wij subtypes bepalen van 200 primaire tumoren en 250 metastasen. Dit zullen we doen aan de hand van bulk RNA sequencing, single cell RNA sequencing en immunohistochemie (3-plex en multiplex) om zo de immuunfenotypes in detail te bestuderen. Op deze manier zullen wij ccRCC inter- en intratumorale heterogeniteit onderzoeken om zo een stap te zetten richting gepersonaliseerde kankerbehandelingen. 

Datum:1 aug 2019  →  Heden
Trefwoorden:renal cell carcinoma, clear cell
Disciplines:Urologie
Project type:PhD project