< Terug naar vorige pagina

Project

PAPERONICS: voordelige multisensorische papier- en verpakkingstoepassingen

De hoofddoelstelling is het ontwikkelen van een platform voor smart systemen dat focust op het integreren van goedkope sensorsystmen op papiersubstaten voor slimme toepassingen op etiketten en verpakkingen. 3 verschillende prototypen zullen ontwikkeld worden. Naast technologietransfer naar de doelgroep ligt de focus ook op synergieën tussen de verschillende actoren om zo innovatieve concepten en producten te ontwikkelen en nieuwe initiatieven op te starten in de waardeketen.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:platform for smart systems focusing on integrating inexpensive sensor systems on paper substrates, smart applications on labels and packaging
Disciplines:Slimme sensoren